Tone Dietrichson logo

Workshop

Bestilling av kurs for små/store grupper:

Kursholder 1 : Tone Dietrichson
Kursholder 2 : Tone Dietrichson og Mona Hartmann
Kursholder 3 : Tone Dietrichson og May-Helen Myhre


Mona Hartmann ; coach og Goal Map instruktør og Tone Dietrichson ; billedkunstner, performance, foredrag og Goal Map instruktør.

Uttalelser fra tidligere kursdeltagere

Turid KjølsethSom leder gjennom mange år har jeg vært opptatt av hvor viktig det er å kjenne seg selv, reflektere over egen adferd og sette meg mål for å komme dit jeg ønsker. Jeg ble derfor nyskjerrig på hva goalmapping kunne tilføre med tanke på selvutvikling. Det skulle vise seg å være en enkel metode å lære å praktisere, noe jeg mener er en forutsetning for å bli tatt
i bruk.

Metoden bygger på å finne fram til det du sliter med, reflektere over hva som hindrer deg i å løse det for så å sette deg mål på hvor du skal være innen et visst tidsrom. For meg ble dette veldig konkret, forpliktende og gjennomførbart. Livet er fullt av utfordringer både i arbeidsliv og privat, det gjelder å se muligheter og gjøre noe med det. Kombinasjonen goalmapping og forestillingen “Med Utsikt til Innsikt” bygget over Tone Dietrichsons tolkning av Ibsens Vildanden gjorde den store susen! Selve forestillingen er
i seg selv en vekker hvor jeg kjente meg selv igjen i Tones tolkning av Vildandens persongalleri. Ved hjelp av egen billedkunst og en personlig formidlingsevne som til tider var av ypperste skuespillerkunst ledet hun meg inn i en spennende reise i menneskets mangfoldige liv og hvilke motiver som tas i bruk for å leve som de gjør.

Ut fra mine erfaringer vil jeg si at kombinasjonen forestillingen “Med Utsikt til Innsikt” og goalmapping egner seg svært godt som tema på personalseminarer, i ledergrupper og i ulike seminarer generelt. Det er spennende, aktiviserende og gir mulighet til å komme videre i livet.

Turid Kjølseth
Tidligere direktør i VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk)

Metier har levert arbeidsmarkedstiltak til NAV i mer enn 10 år. Som konsulenthus med prosjektledelse som spesialitet, er naturlig nok prosjektutdanning en del av kursinnholdet. Vel så viktig er egenutvikling og jobbsøkaktiviteter, som intervjutrening, søknadstips og CV-oppbygging. I
snitt har ca 30% av deltakerne kommet ut i jobb i løpet av en kursperioden på 14 uker. Vi har lenge vært på jakt etter nye metoder som kunne bidra til å øke jobbformidlingsprosenten.” sier Vigdis Lamberg, senior manager i Metier Academy og ansvarlig for Metiers NAV-leveranser. “Første gang jeg
hørte Tones foredrag “Med utsikt til innsikt” basert på Ibsens “Vildanden”, visste jeg at dette var noe som ville røre folk og bidra til oppvåkning og utvikling. Da det viste seg at Tone også var sertifisert for goal-mappingmetodikken var jeg sikker: dette var hva vi trengte. Etter et halvt års samarbeid har vi økt formidlingsprosenten til over 50% ved kursslutt! Tones formidlingsevne og pedagogiske opplegg gjør henne til vår mest populære foredragsholder. Dette burde ALLE få ta del i” avslutter en entusiastisk Vigdis Lamberg

Vigdis Lamberg
Senior Manager – Metier Academy AS

Anniken BuggeHva har Goalmap gjort for deg?

Goalmap har bevisstgjort hvilke mål jeg vil nå og hva jeg vil prioritere i livet mitt. Jeg har blitt veldig klar over at man må ha minst en eller flere følelsesmessige grunner (motivasjonsfaktorer) til å nå sine mål. Man blir utfordret til å tenke igjennom hvordan man lettest kan nå målet/målene. Prosessen får en videre til å innse at man trenger bistand underveis fra “gode hjelpere” for å lykkes. Ved bruk av dette verktøyet forplikter man seg også ovenfor seg selv til å gjøre noe aktivt for å komme nærmere målet/målene. Et mål er nemlig intet mål uten en fastsatt dato for måloppnåelse.

Jeg jobber stadig med å nå mitt store mål, hvor bruk av ord er nytteløst om man ikke kan se, føle og være ved målet i fantasien! Der er her Goalmap er unikt ved bruk av bilder, symboler og farger i tillegg til ord!

Hva har Tone D. performance og kunst betydd for deg?

Tones formidlingsevne gjennom ord og bilder er en opplevelse “ut av en annen verden”. Hun gir en “Utsikt til innsikt” som er helt over enhver fatteevne. Det bor en skuespiller i Tone i tillegg til å være en kunstner av stort format. Hun rørte sterkt ved mitt følelsesliv og hun inspirerer fortsatt til å finne frem til det beste i seg selv.

Anniken Bugge
Advokat

Meny for workshop

Velkommen til en spennende og lærerik helg !

LØRDAG: Vi begynner med forestillingen ”Med Utsikt til Innsikt – en reise i indre landskap”
Forestillingen tar utgangspunkt i Henrik Ibsens ”Vildanden”, som Tone Dietrichson har arbeidet med i 12 år. Tone vil på sin egen måte tolke de forskjellige karakterene i stykket, samtidig som hun spiller de forskjellige rollene slik at publikum også får med seg selve handlingen.
Dette blir innledningen til om og hvordan vi kan bruke Ibsens stykke i dag, 129 år etter at det ble skrevet, til indre vekst og livsglede.
Er det mulig ?
Påfølgende spørsmål og samtale rundt temaet gir en spennende overgang til Goal Mapping.

Pause med frukt, te/kaffe

Goal Mapping

Hva er Goal Mapping ?

Goal Mapping er et dyptpløyende, men enkelt program som er laget for å hjelpe enkeltmennesker og grupper til å høyne sitt ambisjonsnivå, lære å sette konstruktive mål, samt å oppnå disse målene. Goal mapping er et fantastisk redskap til indre vekst og livsutfoldelse satt sammen i et enkelt system. Disse redskapene/teknikkene er det du vil lære å ta i bruk i løpet av helgen !
Selskaper som Microsoft , British Telecom, Disney og Coca-Cola bruker dette verktøyet for å oppnå felles mål. I tillegg brukes Goal Mapping systemet i engelske skoler og av flere hundre tusen enkeltpersoner som ønsker vekst og måloppnåelse på forskjellige plan.

Goal Mapping er delt i moduler :

De 7 prinsipper danner grunnlaget for hele Goal Mapping prosessen. Vi bruker resten av første dag på å gjennomgå disse prinsippene.

Lunchpause 45 min.

Fortsettelse med de 7 prinsipper og øvelser i forbindelse med disse.
Spørsmål og svar/ fysiske øvelser

Dag 2 :

Pause med frukt, te/kaffe

Lunch 45 min.

Vi arbeider med Goal Mapping kart resten av dagen. Alle deltagere lager sitt eget kart – et for venstre hjernehalvdel med SKRIFT, og et for høyre hjernehalvdel med TEGNING/SYMBOLER.
Det kreves ingen tegneferdigheter.
Hvordan bruker vi disse kartene ? Vi viser eksempler på forskjellige kart.
Oppsummering av helgen.

Hjertelig velkommen til en helg som vil gi deg øket kunnskap og innsikt, humor og livsglede !

Beste hilsen fra Mona Hartmann og Tone Dietrichson

Artikkel i Kunst

Last ned artikkelen i PDF-format her

ÅLESUND/HELLESYLT(KUNST):
– Vi er alle merket av livets opplevelser, noe som kan sammenlignes med hagl i kroppen som hos Vildanden. Spørsmålet er om vi skal bite oss fast i bunngresset for å dø i mørket, slik som villender vanligvis gjør, eller om vi skal være vår egen jakthund og dykke ned på havsens bunn og hente opp den skadeskutte villanden i oss selv! Så vi kan plukke haglene ut og se på dem. De er jo våre egne sjelesår; skyld, skam, angst for ikke å strekke til, mindreverdsfølelse, hat, misunnelse, ag gresjon, sorg. Alt dette jeg selv også har kjent på. Men så traff jeg Henrik Ibsen! Og på bunnen, under alle haglene, fant jeg igjen meg selv! Det har gjort innsikten større og utsikten dermed bedre. Og da blir det også lettere å sette seg mål! Mål som er mine!
Deklamerer Tone Dietrichson mens de sunnmørske alper steiler rundt oss. Her tjoret foreldre fast ungene i tau for at de ikke skulle trille flere hundre meter mot, ja, havsens bunn. Vi er på vei mot fergen ved Sykkylven, og Dietrichson forteller om sin nå modne kjærlighet: 12 år med Vildanden, og sin mer ferske lidenskap: Goal Map. Hvordan kan man knytte Ibsen, Vildanden, billedkunst og et tankesystem med positiv tenkning sammen? Det er nettopp dette Dietrichson gjør.
– De fleste av oss har ikke mål. Hvor ofte har du ikke havnet i situasjoner der du lurer på hvorfor du har kommet dit? Man må bli styrmann på eget skip. Goal Map hjelper deg mot målet med syv enkle prinsipper. Og denne teknikken har jeg brukt lenge nok til å kunne si at ja, den virker! Og Vildandens karakterer viser deg sider i deg som må opp til overflaten …. men se, dere, på den isbreen … Brand … !
Jan Sebjørnsen, som er vår sjåfør, nikker:
– Ibsen var i Hellesylt i 1862 etter å ha fått et stipend. Han sa at han fant Brand nettopp her. Etter å ha bodd seks dager i huset til landhandler A.H. Jessen rodde han ut fra Geirangerfjorden. Han holdt seg visst mye for seg selv, men snakket med folk for å samle informasjon. Jeg gleder meg til å høre foredraget ditt!
– Jeg også, ler Dietrichson, og legger til mens hun spiser resten av isen fra fergeturen: – Jeg vet aldri hva jeg skal si … hva dere gir meg. Jeg må overraske meg selv for å overraske dere.
Forberedelser. I 2001 planla Dietrichson og fotograf Morten Krogvold en utstilling sammen. Han skulle lage fotografier som nærmet seg maleriet, og hun skulle lage kulltegninger som nærmet seg fotografiet. I forbindelse med 100-årsmarkeringen av Henrik Ibsens død, Ibsenåret 2006, fant de en fellesnevner: Ibsen! Krogvold dukket ned i Ibsens kvinner, Dietrichson forsvant, ja, på havsens bunn, med Vildanden. Med på laget fikk de Håkon Blekens Hedda Gabler og Gro Jartos fotoer fra hennes reise i Ibsens fotspor over Sognefjellet og i Italia da han skrev Byggmester Solness.
– Jeg husker at jeg plutselig lurte på hva Vildanden heter på engelsk? The Wild Duck? Så jeg ringte Senter for Ibsenforskning. Jo da, det het The Wild Duck! Jeg deltok på den 10. internasjonale Ibsenkonferansen i 2004 i New York. I 2006 åpnet utstillingen på Galleri Sølvberget i Stavanger, og kurator Hildegunn Birkeland tok den videre til New York og Trygve Lie Gallery og til Rådhusgalleriet i Oslo. For som Bentein Baardson sa under åpningen av utstillingen: Ibsen er Norges største eksportartikkel, ved siden av Nordsjøoljen. Både Ibsen og oljen er energikilder, med den viktige forskjell at mens brønnene plomberes på havsens bunn, er Ibsen-kilden utømmelig.
Vi har flyttet oss til Peer Gynt Galleriet i lille Hellesylt. Galleriet ble bygget for å huse Oddvin Parrs livsverk: 11 enorme trerelieffer med motiver fra fra Peer Gynt. Treskjæreren døde i 2010, og i dag er datteren Ingunn Parr en av de 200 små-aksjonærene som jobber for å utvikle det vakre galleriet i stein og tre like under de bratte fjellene.
– Far guidet her til dagen før han døde. Han drømte om å sette opp Peer Gynt på kaia der 30 000 cruiseturister er innom i løpet av året, forteller datteren.
Flere turister nyter svele og kikker nysgjerrig på Dietrichson som bytter om på lys og bilder. Igjen er det Jarto, Krogvold, Bleken og Dietrichson som stiller ut
sammen, og sistnevnte er hovedutstiller.
– Ibsen er som en briljant der du må se alle fasettene
for å oppleve helheten. Og han setter aldri to streker under svaret, sier Dietrichson.
Fotograf Gro Jarto kommer også inn.
– Gro er eksperten på Ibsen, jeg har forsket i Vildanden. Hennes naturfotografier er ytre bilder på det indre, presenterer Dietrichson henne, før vi låser galleriet dagen før dagen.
Ingunn Parr, som jobber med barnepsykiatri i Ålesund til daglig, kjører oss oppover dalen og forteller om byggestopp i bygda på grunn av faren fra Åkernes; en fjellside som er overvåket 24 timer i døgnet og som kan forårsake en tsunami på 82 meter som vil treffe Hellesylt i løpet av fem minutter; symbolsk nok vil bølgen stoppe like nedenfor kirken fra Brand.
– Er du redd for bølgen, må du bare flytte. Og man tror fjellet vil gi et forvarsel hvis det ramler ut. Da får vi ut fars kunst og de gamle fra sykeheimen, smiler Ingunn Parr, mens hun parkerer utenfor et lite rødt hus et steinkast fra barndomsgården sin. Her skal vi bo. Ørnene seiler over fjelltoppen, elva bruser så vi nesten ikke hører hva vi sier og Telenors dekningssone har for lengst forlatt oss.
Forestilling / tolkning. – Hvem er Ibsens personer i Vildanden, og hvorfor håndterer de livene sine som de gjør? Kan vi kjenne oss igjen i mennesker som ble beskrevet for 129 år siden? For å kunne lage disse bildene måtte jeg til bunns i meg selv. Jeg måtte kjenne meg igjen i hele persongalleriet. Ni i alt. Og jeg fant at jeg var dem alle sammen. Det var ingen behagelig opplevelse å måtte vedkjenne seg en karakter som Gregers, som går med den ideelle fordring på innerlomma, stokk blind av hat og selvforakt, og som alltid må ha noe utenfor seg selv å beundre. Eller maktmennesket grosserer Håkon Werle som bruker mennesker som brikker i sitt spill. Eller Gina, den praktiske og flinke hustruen til Hjalmar som er retusjør både av yrke og i livet generelt. Eller Hjalmar som har bygget seg et luftslott og flyttet inn – permanent. Og gamle Ekdal, grosserer Werles tidligere kompanjong, som måtte gå i fengsel for ulovlig skogshogst på Høydalsverket. Dette som de var to om, men som den tidligere løytnanten og den modige bjørnejegeren måtte bære ansvaret for. Modig – ja, så lenge han slipper å snakke for mye med folk. Alle lever de med livsløgnen, for som dr. Relling sier: Tar du livsløgnen fra gjennomsnittsmennesket, tar du lykken fra ham med det samme. Det er mye som skjedde med meg i mitt møte med Ibsen: Det positive er at du blir kjent med deg selv, og det negative er at du blir kjent med deg selv.
Folk i salen humrer. Kanskje er det noen som også kjenner seg igjen.
– Vi kan kjenne hverandre igjen i hverandres følelser hvis vi tør å hente opp det vi skjuler på havsens bunn, og hvis vi tør å dele det med andre, vil vi oppdage at vi er likere enn vi tror, vi mennesker. Når vi tør å gå dypt nok ned. Kastevinder suser om hjørnene. Regnet styrter ned. Det er passe dramatisk. Bølgen kan komme i dag eller om hundre år. Mon ikke Ibsen selv holder et øye med oss fra kirkespiret på taket der presten fra Brandt falt ned? 70 mennesker har oppmerksomheten rettet mot Dietrichsons bilder og tolkningen av Vildanden. Bakgrunnen er teatralsk nok med Oddvin Parrs trerelieffer fra Peer Gynt, og Dietrichson siterer Ibsen: At leve er krig med trolde i hjertet og hjernens velv. At digte, det er at holde dommedag over seg selv. Hun holder opp en
tynn perm som rommer Vildanden.
– Dette har jeg brukt 12 år på. Man skulle jo da tro,
selvfølgelig, at jeg har svært tungt for det!
Folk ler igjen.
– Men mellom disse tynne permene er det en enorm
kilde til rikdom, innsikt, utsikt og kjærlighet. Det er ikke Henrik Ibsen jeg har vært på jakt etter, men meg selv.
Med et høyt tempo og innsikt leder Tone Dietrichson oss gjennom hele handlingsforløpet i stykket – hun kaster seg inn og ut av de forskjellige rollene og spiller dem alle. Hun analyserer og tolker og viser oss sine grafiske, håndkolorerte trykk. Noen sitter med lukkede øyne, andre gråter åpenlyst. Det har snart gått to timer. Det nærmer seg klimaks. Hedvig har fått vite at Hjalmar ikke er faren hennes, og Hjalmar avviser henne. Den unge jenta løper inn på loftet for å skyte Vildanden, slik Gregers anbefalte henne. Når ikke de voksne kan ta ansvaret for sine handlinger, så må det skje gjennom barnet! Et skudd høres, og på loftet finner de Hedvig liggende på gulvet. Dietrichson tar frem portrettet av Hedvig:
– Hva skjer med oss mennesker når vi lever sammen med hverandre i løgn, skyld, skam og benektelse? Jo, vi blir smittet! Vi lekker og vi trekker til oss som trekkpapir. Hedvig vil også bli smittet. Og det vil skje med oss og våre barn også hvis vi ikke tør å bli kjent med våre skyggesider, avslutter Dietrichson sin tolkning av Vildanden.
En stor opplevelse. Rystende og hjerteskjærende! Nå må jeg hjem og lese Vildanden. Jeg ante ikke at Ibsen var så interessant! er noen av kommentarene vi hører på vei ut av galleriet.
Dagen etter sitter vi i bilen og kjører nedover det som kalles Norges vakreste dal: Norheimsdalen, ned mot Øye. Det er selve definisjonen på vilt.
– Jeg blir så beveget at jeg nesten begynner å grine!
Det er dine egne krefter du ser og måler med! utbryter Dietrichson.
På Vigra klemmer Ingunn Parr og Dietrichson som gamle venner. Dietrichson har ikke landet helt ennå, pakker litt distré, og en hårspray til 400 kroner går i søpla til sikkerhetsvakten før vi setter oss med en kaffe ved gaten.
For noen år siden lot Dietrichson seg overtale av kollega og Goal Map-instruktør Mona Hartmann til å bli med på Nordic Development Congress, hvor et knippe av verdens ledende foredragsholdere og coacher var samlet.
– I utgangspunktet var jeg skeptisk, sier hun. – Kanskje særlig til dette med positiv tankegang. Men min motvilje snudde seg til dyp respekt i mitt møte med grunnleggeren av Goal Map, Brian Maine, som strålte av nærvær, ydmykhet og klokskap.
Dietrichson ble i oktober i fjor engasjert av Vigdis Lamberg ved Metier Academy hvor de har en fire måneders prosjektlederutdannelse for NAV. Dietrichson har også egne workshops med kollega Mona Hartmann. Hun blir også stadig leid inn med sin tolkning av Vildanden av alt fra Vestre Toten Bondekvinnelag til mentorsamling for toppledere i staten. Resten av tiden tilbringer hun på atelieret med pensel og plansliper.
– Men hvorfor blande Ibsen og Goal Map? spør jeg til slutt.
– Jeg skjønner hvorfor du spør. Ibsen kjempet for menneskets rett til å være seg selv. Og det gjør jeg også på min måte. Frihet er et sentralt begrep her, og for å bli frie mennesker må vi godta oss selv. Goal Mapping handler om å bli kjent med seg selv. Gjennom de 7 prinsippene som hele Goal Mapsystemet er bygget på, fant jeg en måte å hjelpe både meg selv og andre til å bruke de voldsomme kreftene vi har, men som vi ofte ikke er klar over. What makes your heart sing?